הכנת מצג שיווקי למשקיע ולשותפים עסקיים – OnePager

יזם המבקש להציג בתמציתיות את כלל יתרונות המיזם ובשלותו להשקעה, צריך להתמודד עם אתגר מורכב בעולם העסקים המודרני והוא קבלת תשומת לב לזמן קצר במיוחד שעל פיה תקבע מידת ההתעניינות של השותף הפוטנציאלי.

לתכלית זו, מהווה ה-OnePager נוסח כמעט אחיד האמור לענות על כלל השאלות המרכזיות במלל קצר ומדויק וגרפיקה המושכת את העין ומחדדת את המסר.

ה-OnePager הינו כרטיס ביקור עסקי ראשוני המאפשר להתרשם במהלך עיון קצר מהשירות או המוצר המוצע, הייחודיות וכן מהו סטטוס המיזם בתהליך הארוך שבין רעיון למכירות.

הדגשים המרכזיים שיופיעו בכל גירסת OnePager הם הצגת הבעיה שהשירות או המוצר נועדו לפתור או הצורך הברור הקיים בשוק שהינו עדיין ללא מענה או שקיים מענה אך הוא מוגבל ורב חסרונות.

כמו כן, יובהר כיצד השירות או המוצר שמציע המיזם נותן מענה לבעיה.

בהמשך, יופיעו נתונים על  גודל השוק אליו מכוון השירות או המוצר, מתחרים מרכזיים וההשוואה לטכנולוגיה המוצעת.

צוות המיזם הינו מרכיב מרכזי בקבלת ההחלטות של כל משקיע או שותף עסקי והיכולות והניסיון של הצוות יופיעו אף הם בתמציתיות ב-OnePager.

בנוסף יודגשו המודלים העסקיים ואבני הדרך שעבר המיזם ואלו המתוכננים לשנה הקרובה.

יש חשיבות לנתונים הפיננסים, הון שהושקע או גויס ולעיתים יוצגו גם נתונים על הערכת שווי החברה והיקף הגיוס המבוקש.

ה-OnePager קובע במידה רבה את התדמית של המיזם או העסק ועל כן צריך להיות מנוסח בתמציתיות, בבהירות ובקפדנות וכן שיהיה מעוצב בצורה המעבירה היטב את המסר ואת החוויה לגורם העסקי המתעניין.

קבלת ההחלטות נקבעת כידוע במקרים רבים על פי חווית המשתמש ולא בהכרח על פי שורות הרווח ארוכות הטווח בטבלאות האקסל.

יש דוגמאות רבות ל-OnePagers אך כמובן כדאי ליצור מצג ייחודי הקולע ככל הניתן לחזון המיזם.

בתוכן ה-OnePager גלומים הנתונים והתובנות שעלו בגיבוש התוכנית עסקית ונתונים כגון גודל שוק, נתח שוק ותקציב צריכים לשקף את עבודת ההכנה שעשה צוות המיזם טרם פנייתו למשקיע.

ה-OnePager בגירסת PDF צריך שיהיה מעוצב מרשים ועשיר בתמונות הממחישות היטב את התועלת גם לאלו שאינם קוראים את הטקסט המפורט ומסתפקים בכותרות. יחד עם זאת, גירסת ה-PDF צריכה להיות ‘רזה’ מספיק כך שניתן יהיה לשגרה בנקל בתכתובת מייל.

מצורף OnePager של חברת Choices כדוגמא:

ONE PAGER Choices

ד”ר דב רייכמן

מאמרים נוספים

חדשנות בעסקים משפחתיים

תהליך חדשנות לקידום העסק, הוא מהלך חיוני לשיפור הריווחיות וחיזוק כושר התחרות. מחקרים רבים מאשרים כי חברות משפחתיות מצליחות טוב יותר להניע תהליכי חדשנות לקידום פעילותן העסקית.

תוכנית עסקית תמציתית ומותאמת אישית

התוכנית העסקית צריכה להיות תוצר תמציתי וממוקד המותאם אישית למנהל, היזם והצוות כדי שניתן יהיה לקבל החלטות באשר לפוטנציאל העסקי ודרכי הפעולה עם סיכויי ההצלחה הגבוהים ביותר.